Virtuel Bostøtte


Virtuel bostøtte – et fagligt redskab

Virtuel bostøtte er bostøtte, der gives til borgeren over web-cam, evt. suppleret med apps til smartphones. Virtuel bostøtte er video-samtaler, samtaler uden billede eller ’samtaler’ via chatfunktionen.

Borgeren og den bostøttemedarbejderen kan bruge virtuel bostøtte som et fleksibelt og tryghedsskabende redskab, som bl.a. giver mulighed for

  • tryghed og større kontinuitet med flere, kortere samtaler
  • bostøtte på farten (ferie, uddannelse osv.)
  • samtaler på borgerens præmisser – og under borgerens kontrol
  • tryghed i udfasning
  • bostøtte til isolerede borgere.

Virtuel bostøtte giver mulighed for at tilpasse støtten til den enkelte borgers behov. På den måde er virtuel bostøtte med til at forbedre kvaliteten af bostøtten for borgere, som har glæde af webcamsamtaler og applikationer.

"Teknologi er ikke nødvendigvis kold. Det er et redskab, som et hvilket som helst andet redskab, man kan anvende."

Tryghed og kontinuitet

Med virtuel bostøtte kan samtalerne været styret af, hvornår der er brug for dem. Borgerne kan få en mere kontinuerlig kontakt med deres bostøttemedarbejder, fordi bostøtten kan opdeles i lidt mindre bidder gennem flere korte samtaler frem for få længere besøg. Det gør, at problemerne eller bekymringerne ikke når at vokse sig så store, som de ellers kunne nå at gøre mellem besøg hver 14. dag. Det giver mere ro og frem for alt tryghed.

 

Bostøtte på farten

Det skaber også tryghed, at borgeren kan få virtuel bostøtte, selv om han eller hun er væk fra hjemmet, fx på ferieophold og på uddannelsesophold
– eller hvis han eller hun er hos lægen eller er indlagt.

Samtidig kan flere borgere få mod til at rejse ud, fordi bekymringen over at skulle af sted bliver mindre, når bostøtten er ’med i tasken’.

 

På borgerens præmisser

Med virtuel bostøtte kan borgeren være med til at bestemme, hvordan han eller hun ønsker at modtage bostøtte. Det er fx op til borgeren, hvordan den virtuelle bostøttesamtale foregår: Hvis borgeren ikke har lyst til videosamtale, kan billedet slås fra, og samtalen kan gennemføres med lyd alene. Det er også muligt at ’samtale’ via chat-funktionen. I alle tilfælde har borgeren mulighed for at afslutte samtalen når som helst.

Borgeren kan også få støtte, selv om han eller hun ikke ønsker eller har overskud til at lukke nogen ind i sit hjem. Flere borgere har også været glade for at kunne ryge under webcam-samtalerne, hvilket normalt ikke er tilladt af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø.

 

Tryghed i udfasning

Virtuel bostøtte kan give borgeren større tryghed i en periode, hvor bostøtten skal udfases. Med virtuel bostøtte kan borgeren gradvist vænne sig til ikke at få besøg. Trygheden i at have en ’livline’ til bostøtten kan for nogle borgere også betyde, at de starter udfasningen tidligere.

 

 

“Jeg brugte min bostøtte meget til at udfase. […] Det har givet en tryghed for mig, en livline, en redningsplanke.”

Christina, tidl. bruger af virtuel bostøtte

 

Støtte til isolerede borgere

Med virtuel bostøtte er det muligt at nå nye grupper af borgere – særligt isolerede borgere, der har vanskeligt ved social kontakt og derfor svært ved at lukke et andet menneske ind i sit hjem. Virtuel bostøtte kan være den åbning, der skal til for at give disse borgere den støtte, de har behov for.

Medarbejderne kan også gennem virtuel bostøtte få mere kontinuerlig kontakt til de borgere, som ofte aflyser eller ikke lukker op.

 

Gavnligt for alle?

Virtuel bostøtte giver mening som et supplerende redskab og kan være med til at forbedre kvaliteten af bostøtten for de borgere, der har glæde af webcamsamtaler og apps. Det kræver, at borgeren er tryg ved – og måske endda i forvejen vant til – samtaler via webcam, brug af chatfunktion, apps mm. Det kræver også, at borgeren har evne til nærvær og kan holde fokus, selv om samtalen foregår virtuelt.

Nogle borgere er ikke trygge ved den virtuelle kontakt og kan opleve den som distanceret. Det er blandt andet de borgere, der lider af paranoid-skizofreni, og som frygter at blive overvåget via webcam, eller at andre lytter med på samtalen.

Virtuel bostøtte er altså ikke gavnligt for alle borgere, og det er vigtigt, at det er en individuel vurdering, der peger på, om den enkelte borger kan have gavn af virtuel bostøtte eller ej.

 

Apps

Apps kan fungere som en forlængelse af bostøtten, fordi de kan bruges som hjælpemidler til struktur og aktiviteter i hverdagen. Det gælder de apps, som er specialudviklede til bostøttens borgere, men i høj grad også de almene apps, som de fleste smartphone- og tablet-brugere anvender (fx Google Maps, Rejseplanen og kalender).

Det er først og fremmest kalender- og struktur-apps, der er gode at bruge i hverdagen. Ved at hjælpe med et overblik over dagen – og måske hele ugen – er disse apps med til at give tryghed.

Også apps, der kan guide borgeren gennem en krise, fx et angstanfald, kan anbefales, ligesom apps, der har beroligende effekt, fx når borgeren skal falde i søvn, kan bruges med succes.

Udbuddet af apps er enormt, og borgere og medarbejdere kan med fordel udveksle erfaringer med velegnede programmer med hinanden og hinandens netværk. Mange, også blandt venner og familie, kender tit de samme apps og kan være med i erfaringsudvekslingen.

De borgere, der bruger apps til støtte, fortæller også, at de er glade for det, fordi det er ’normalt’ at bruge sin telefon eller sin tablet på den måde.

 

 

 

 

Pædagogisk praksis

 

Selv om bostøtten foregår virtuelt, har den lige så meget kvalitet eller berettigelse som i dens fysiske form. Bostøtten er stadig defineret ved nærvær, tryghed, og ved støtte og hjælp til struktur. Alt dette forsvinder ikke pga. brugen af medier, men det har fundet en digital kanal at foregå gennem. Det at lytte, støtte, hjælpe, guide og være et fast holdepunkt i et udsat menneskes liv er lige så centralt i den virtuelle som i den fysiske kontakt.

 

Relationen stadig afgørende

Når virtuel bostøtte anvendes som et fagligt redskab, er relationen mellem borger og bostøttemedarbejder stadig afgørende. Nogen borgere og medarbejdere siger, at det er vigtigt, at relationen er veletableret, inden den virtuelle bostøtte sættes i gang. Relationen mindsker usikkerheden i forhold til det nye medie og gør, at evt. startvanskeligheder bliver lettere at håndtere. Andre tænker, at samme relation i princippet kan etableres via det virtuelle medie.

Både borgere og medarbejdere fortæller, at samtalen mellem bostøttemedarbejder og borger bliver mere fokuseret med virtuel bostøtte – der er med andre ord mindre smalltalk. Nogen kan savne disse indledende samtaler, mens andre sætter pris på at gå direkte til sagen.

 

 

Nærvær og tryghed

Samtaler via webcam stiller krav til, at medarbejderen i højere grad kan spørge ind til, hvordan borgeren har det, så det, der ikke kan aflæses via billedet, er noget, der tages op i samtalen. Dette kan være en positiv oplevelse, fordi det kan udfordre medarbejderens forforståelse af borgeren.

Omvendt kan samtalen via webcam gøre det svære at ’læse’ borgeren og fx vurdere, om borgeren sætter en facade op. Igen er relationen vigtig for, at medarbejderen kan få en god fornemmelse af, hvordan borgeren har det. Det kan være vanskeligere at skabe nærvær via webcam, – men det kan lade sig gøre.

Prøv også den virtuelle ’walk-and-talk’:

  • Surf and talk. Når nettet er lige ved hånden, kan I sammen søge oplysninger til konkrete problematikker. I kan også gå på opdagelse sammen, undersøge gode tilbud, se sjove klip på youtube, høre musik, eller tjekke op på nyheder, som I kan tale ud fra.
  • Drink and talk. En god kop kaffe er med til at gøre stemningen afslappet.
  • Play and talk. Lette online-spil kan også bidrage til den afslappede stemning.
  • Work and talk. Hvis computeren er bærbar, kan brugeren tage opvasken eller lægge tøj sammen, mens bostøttemedarbejderen vejleder.

Støtte til selvstændighed

Med virtuel bostøtte er der stor opmærksomhed på at understøtte borgerens selvstændighed. Når medarbejderen sidder på den anden side af skærmen, kan han eller hun ikke ’tage over’ for borgeren.

Bostøtten kan fx ikke tage opvasken eller hjælpe med at rydde op, men kan i stedet støtte og guide borgeren til at klare opgaven.

Også de apps, som borgeren bruger til at strukturere hverdagen, holde styr på medicin mm., hjælper borgeren til at kunne håndtere disse situationer selv.

Fleksibilitet og tilgængelighed

For medarbejderne er det fleksibiliteten, der er den store fordel ved virtuel bostøtte. Hvis borgeren har brug for flere besøg, og der er ikke ressourcer til dem, kan medarbejderen yde flere kortere ’besøg’ med virtuel bostøtte. Fleksibiliteten bliver især tydelig, hvis medarbejderen har en tablet eller bærbar computer med trådløs netadgang og kan samtale hvor som helst.

Nogle medarbejdere bruger mindre tid på transport, når bostøtten kan foregå fra kontoret eller bilen, og med virtuel bostøtte undgår medarbejderen at bruge transporttid på at køre ud til en låst dør.

Fleksibiliteten i virtuel bostøtte gør også, at nogle borgere, der ellers ville have tilbøjelige til at aflyse pga. rod i huset eller sygdom, godt kan overskue et virtuelt møde. På den måde kan medarbejderen holde fast i kontakten med borgeren med virtuel bostøtte.