Peer-støtte


Om Peer-støtte

I samarbejde med SIND har et tilbud om peer-støtte har været en del af Projekt Virtuel Bostøtte i perioden 3. februar – 13. november 2014.

Peer-støtte er hjælp og støtte fra en ligestillet, altså fra et andet menneske, der har erfaringer med at have det svært. Peer-støtten tilbyder hverken terapi, behandling eller rådgivning. I stedet drejer Peer-støtten sig om, at der er tid til den enkelte, til at lytte og spejle dét at leve med en psykisk lidelse.

Alle frivillige i Peer-støtte er udvalgt blandt borgere, der selv har haft erfaring med svær psykisk sygdom. Peer-støtterne er valgt efter flere samtaler og har fået uddannelse og løbende supervision én gang om måneden.

Peer-støtten er anonym og foregår via chat eller videosamtale. Kun brugeren og peer-støtten kan se og høre det, de skriver og siger til hinanden. Alle peer-støtter har tavshedspligt.

Erfaringerne fra perioden med peer-støtte har vist, at

  • tilbuddet har haft 63 unikke henvendelser.
  • henvendelserne til peer-støtten er stort set alle foregået via chatfunktionen.
  • henvendelserne har handlet om at få en ligeværdig samtale med et menneske med egne erfaringer.
  • det ikke har været muligt at identificere, hvor mange af henvendelserne, der er kommet fra borgere, der har været involveret i Projekt Virtuel Bostøtte.
  • tilbuddet, der cirka midtvejs i projektperioden blev udvidet til at gælde alle interesserede i hele landet, udelukkende har haft henvendelser fra borgere i Region Midtjylland.

 
 
 

Peer-støtte som en del af recovery-processen

Peer-støtte-tilbuddet har rummet flere muligheder for at understøtte borgeres recovery. For det første har borgerne kunnet spejle sig i peer-støtternes oplevelser og erfaringer og på dén måde finde håb om, at de også selv en dag opnår en vis grad af recovery. At søge støtte hos en ligesindet gør også borgerne opmærksomme på, at de ikke er de eneste i verden, der oplever psykiske problemer. Det kan i sig selv hjælpe. At have et sted at ’læsse af’ er også vigtig i den enkelte borgers proces.

Peer-støtterne får også noget ud af det frivillige arbejde – det kan bidrage til deres egen recovery.

 

Video om SINDs peerstøtte: