Pædagogisk praksis_NY


Virtuel bostøtte, webbaseret, bostøtte, velfærdsteknologi, socialpsykiatri, selvstændighed, selvhjulpenhed, TrygFonden, Aarhus Kommune, Randers Kommune, Favrskov Kommune, Viborg Kommune, Herning Kommune, SIND, Center for Digital Pædagogik

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *