Kom godt i gang


Forberedelser

Forandringsprocessen

At arbejde med virtuel bostøtte er en stor forandring for medarbejdere, der vant til at arbejde på andre måder. Det kræver løbende støtte og opmærksomhed fra ledelsen, for at forandringen kan lykkes.

Som i alle andre forandringsprocesser kræver arbejdet med virtuel bostøtte, at lederne kan motivere, gå foran og skabe mening med ”det nye”. Det kræver også, at lederne kan skabe gode rammer for arbejdet, også for læring og uddannelse osv.

Lederne skal sørge for at tilrettelægge undervisning og træning, så medarbejderne er fortrolige med teknikken og anvendelsen af den. Når medarbejderne har øvet sig med hinanden, anbefales det, at de øver sig sammen med borgerne.

Ny teknologi og nye metoder kræver, at alle modnes til at bruge den. Det er derfor meget vigtigt at gå ind til arbejdet med tålmodighed.

 

Lokaleforhold

Det er vigtigt, at der etableres et eller flere lokaler, hvor bostøttemedarbejderen kan foretage sine videoopkald. På den måde bliver hverken medarbejder eller borger forstyrret i løbet af samtalen. Det giver borgeren tryghed at vide, at han eller hun har medarbejderens fulde opmærksomhed, selv om samtalen foregår i det virtuelle rum.

 

Udstyr, teknik & support

For at undgå, at teknikken spænder ben for den virtuelle bostøtte, skal udstyret være i orden. Det gælder både hardwaren og netforbindelsen. Det er nødvendigt at afsætte ekstra tid i opstarten, hvor borgere og medarbejdere skal oplæres i teknikken.

Virtuel bostøtte kan fungere på flere forskellige platforme. Det er vigtigt, at den valgte løsning er godkendt af Datatilsynet (af hensyn til personfølsomme oplysninger). I afprøvningsperioden har vi anvendt Clearsea, Cisco Jabber og Lync.

Det er også vigtigt, at både borgere og medarbejdere kan finde hjælp; enten i vejledninger eller via support.

Hvis det viser sig, at en borger er en habil it-bruger, kan det være en god idé at finde ud af, om han eller hun er interesseret i at fungere som superbruger, der kan hjælpe andre med teknikken.

Virtuel bostøtte kræver også, at borgeren har det rette udstyr, og at borgeren kan overskue at løse de eventuelle problemer, der kan opstå i forhold til det tekniske udstyr. Det kan virke som et stort krav for mange.

På gyngende grund? Hjælp hinanden:

 • Er I begge usikre? Hvor sidder I hver især og samtaler virtuelt, og hvilke fordele og ulemper er der? Hvad sker der, hvis I varierer samtalestedet fra gang til gang?
 • Er du usikker som medarbejder? Hvis din bostøttemodtager er it-kyndig, så lad ham eller hende guide dig rundt i programmet, eller på nettet i det hele taget.
 • Er du usikker som borger? Hav tillid til, at medarbejderen er forberedt og tager ansvaret.

 

Samtalen

Samtalen – sådan foregår den!

Samtalen i virtuel bostøtte foregår ved, at medarbejderen foretager et web-opkald til borgeren. Samtalen kan foregå på flere måder: som video-opkald, hvor borger og medarbejder kan se og høre hinanden, som videoopkald, hvor webcam er slået fra, så borger og medarbejder kun hører hinanden – og endelig som chat, hvor både lyd og billede er slået fra, og hvor borger og medarbejder sidder klar til at chatte med hinanden.

“Det er altså vigtigt, at vi ikke låser mulighederne fast på forhånd.”

– Bostøttemedarbejder, Aarhus

 

Eksperimentér med de elementer, I kan:

 • Variér jeres placering. Hvor sidder I hver især og samtaler virtuelt, og hvilke fordele og ulemper er der? Hvad sker der, hvis I varierer samtalestedet fra gang til gang?
 • Variér afstanden. Hvor tæt på eller langt fra kameraet sidder I under samtalen? Hvad betyder det for samtalen, hvis I flytter på kameraet undervejs?
 • Variér varigheden. Hvor længe kan en virtuel samtale vare? Hvornår kan det give mening at mødes i 2 minutter? Hvornår i en hel time? Hvornår, hvornår ikke?
 • Variér frekvensen. Hvor ofte mødes I virtuelt? Hvad sker der, hvis I prøver at mødes lidt oftere, men i kortere tid?
 • Variér aktiviteterne. Hvad kan I foretage jer under samtalen? Tag strikketøjet frem, nip til kaffen… eller smøgen, spil hjerterfri mod hinanden, kig på hobbyprojektet sammen.
 • Variér funktionen. Fungerer den virtuelle bostøtte særligt godt til visse funktioner? F.eks. til udslusning fra eller indkøring i bostøtten? Til spontane eller planlagte møder?

 

Spilleregler

Virtuel bostøtte er præcis ligesom fysisk bostøtte. Det er hverken en åben rådgivning eller en indsats, som brugeren bare melder fra og til, som han eller hun ønsker. Virtuel bostøtte skal stadig være en måde at guide og hjælpe med struktur.

Det er ét af mange temaer, som borger og medarbejder skal have talt om, inden den virtuelle bostøtte sættes i gang. Det kræver tillid at møde hinanden i det virtuelle rum, det kræver mod til at eksperimentere (og af og til komme til kort) – og det kræver spilleregler, som I skal efterse og justere løbende.

 

 

“Vi tror ofte vi er enige, men det er vi måske ikke altid.”

– Bostøttemedarbejder, Herning

 

 • Spørg hinanden – og kend hinandens ønsker. Efter en tids eksperimenteren, hvilken tidsramme, kameraafstand, stedsmæssig placering, mødefrekvens og aktivitet foretrækker I hver især? Har I tænkt over det selv, og har I spurgt hinanden? Hvordan har I det med i fællesskab at skulle bevæge jer ud på ’gyngende grund’?
 • Hold døren åben. Selv om I har brugt tid på at aftale nogle spilleregler, kan det være, I skal minde hinanden om, at borgeren deltager frivilligt. Vær opmærksom på at vise “nødudgange” undervejs, fx at borgeren kan afbryde samtalen eller bede om pause.
 • Er I begge usikre? Tag hinanden i hånden og vær “dumme” sammen. Brug jeres humoristiske sans, når I kommer til at klovne lidt rundt i programmerne.
 • Er du usikker som medarbejder? Lad den it-kyndige bostøttemodtager guide dig rundt i programmet, eller på nettet i det hele taget.
 • Er du usikker som borger? Hav tillid til, at medarbejderen er forberedt og tager ansvaret.

 

Fokus på tryghed er afgørende, men det betyder ikke nødvendigvis at bostøtten behøver være foran. Projektets indbyggede usikkerheder kan fint bruges som en styrke i relations-dannelsen mellem bruger og bostøtte.

“Vi er allesammen på “shaky ground”. Det gør ikke noget, at vi bostøtter også viser os som sårbare.”

– Bostøttemedarbejder, Aarhus

 

Udfordrende samtaler

Virtuel bostøtte egner sig til meget. Men på enkelte områder kan den være en udfordring:

Der er delte meninger om, hvor velegnet virtuel bostøtte er, når det handler om at støtte borgeren i praktiske opgaver. På den ene side bliver medarbejderen i dén situation ekstra opmærksom på sin rolle som i gangsætter og facilitator, men på den anden side har den virtuelle kontakt nogle begrænsninger, særligt hvis borgeren ikke har en bærbar computer eller en tablet.

For nogen kan virtuel bostøtte også være vanskelig at bruge, når det er den svære samtale, der er behov for. Nogle medarbejdere peger på, at den svære samtale kan føles mere distanceret, når den foregår via webcam. Andre ser ikke mediet som en udfordring for den svære samtale.

 

 

 

Tryghed

Tryghed og nærvær

Tryghed og nærvær er kodeord i den gode samtale via webcam. Webcamsamtaler stiller krav til borgerne på en anden måde, end bostøttebesøg gør. Borgeren skal kunne være nærværende via webcam og skal ikke lade sig distrahere af ting, der foregår enten i det rum, hvor borgeren selv sidder, eller i det rum, hvor medarbejderen sidder.

Dét at fastholde øjenkontakten kan være en udfordring, når samtalen foregår via webcam. Kameraets placering gør det vanskeligt at se den anden og samtidig kigge ind i kameraet. Det kræver også lidt teknisk eksperimenteren at indstille udstyret, så øjenkontakten synes mere ’virkelig’.

 

“Vi skal have ro fra begge parter… rammerne skal være trygge.”

– Bostøttemedarbejder, Favrskov

 

 • Skab så meget ro som muligt. “Det hér skal stadig være “vores” tid!” (bostøtte, Randers). Det kan være svært at skabe fuldstændig ro, både i det fysiske og virtuelle møde, men I bør stræbe efter det begge steder.
 • Tal om samværet. Det giver tryghed for borgeren, når bostøtten siger ”Nu er det bare os to”, når det virtuelle møde går i gang. Gør det så tydeligt som muligt, at I som udgangspunkt har hinandens fulde opmærksomhed.
 • “Spørg, spørg, spørg!”. Hvis I er i tvivl, så spørg! Det er bedre at spørge end at gætte. Afstem denne forventede spørgelyst med hinanden, så den ikke opleves kunstig.
 • Ha’ en ‘Plan B’ klar. Det skaber tryghed at vide, at selvom alt går galt, og nettet fx svigter, så kan man altid tage telefonen og ringe. Det kan virke selvfølgeligt, men i en presset situation, vil det være godt at have talt det igennem forinden.
 • Sig ordentligt farvel. Det kræver skærpede sanser at mærke sin samtalepartner i det virtuelle møde. Vær særligt opmærksom på afslutningen, så I siger farvel med et klart indtryk af sindsstemningen.