Effekt


Fleksibilitet og tryghed

Virtuel bostøtte er fleksibel, fordi samtalerne i højere grad styres af, hvornår der er brug for dem. Det giver mere ro for borgere og medarbejdere, fordi de ikke er bundet af tid og sted.

Virtuel bostøtte kan være særlig velegnet til borgere med angst og til borgere, der har behov for tryghed og hyppig opfølgning. Det er også muligt for borgeren at få støtte, hvis der opstår et behov mellem aftaler, fordi en webcamsamtale kan aftales med kortere varsel end et traditionelt besøg. Det gør, at problemerne eller bekymringerne ikke når at vokse sig så store, som de ellers kunne nå at gøre mellem besøg hver 14. dag.

Både webcamsamtaler og apps kan være med til at give borgerne en øget fornemmelse af tryghed. Trygheden hænger sammen med en følelse af, at hjælpen aldrig er langt væk – enten via opkald til bostøttemedarbejderen eller via app’en på smartphonen i lommen.

 

Støtte på farten

Med virtuel bostøtte kan borgeren også få bostøtte på farten. Gennem webcamsamtaler kan borgeren få bostøtte af sin bostøttemedarbejder – selv på uddannelsesophold eller ferie.

Det kan være med til, at flere borgere tør tage beslutningen om at rejse ud, og at tilknytningen til bostøtten dermed ikke bliver en hindring for borgerens bevægelighed.

 

Tryghed i udfasning

Virtuel bostøtte giver nye muligheder for udslusning fra bostøtte – til gavn for både borger og medarbejder. For borgeren giver det tryghed stadig at have kontakt med bostøttemedarbejderen, mens han eller hun vænner sig til ikke at få besøg. Webcam-samtaler kan også bruges, hvis borgeren skal flytte fra botilbud til egen bolig.

Når virtuel bostøtte giver tryghed, er der noget, der tyder på, at borgeren har mod på at starte udslusningen tidligere.

Selvhjulpenhed og ligeværdighed

Med virtuel bostøtte er der stor opmærksomhed på at understøtte borgerens selvstændighed.

Hvis målet er, at borgeren skal have skabt struktur i sin hverdag, er det også hjælpsomt, at den virtuelle bostøtte giver mulighed for hyppigere opfølgning.

Virtuel bostøtte giver også en ligeværdighed, fordi borgeren selv vælger, hvad bostøttemedarbejderen kan se og ikke se. På den måde skal borgeren ikke føle sig ’udstillet i sit eget hjem’.

Når både borger og medarbejder sidder ved computeren, er det også oplagt at gøre det til et fælles projekt, hvis der fx skal findes informationer på nettet, klares e-post osv.

 

Lettere at deltage i samfundslivet

For flere borgere har virtuel bostøtte givet dem modet til at komme mere ud og fx turde tage på uddannelsesophold og ferie. Med den bærbare computer, telefonen eller tablet’en er både bostøtte og apps lige ved hånden. Det gør, at flere borgere tør deltage i sociale aktiviteter og fornøjelser – om de så er i Frankrig eller på højskoleophold. På den måde kan virtuel bostøtte hjælpe borgerne til at udfolde sig og deltage i samfundet på mere lige fod med andre.

Når redskaberne hjælper med at strukturere hverdagen, har flere borgere også oplevet, at det bliver lettere at overskue og overholde aftaler. Det kan være med til at gøre relationerne til familie og venner bedre.

Virtuel bostøtte kan for nogle borgere også åbne en ny verden, hvor han eller hun finder en anden måde at være social på. For mange kan det lette dét at have kontakt til andre.

Afstigmatisering

Når webcam-samtaler og apps inddrages i bostøttearbejdet, kan det være med til at inddrage udsatte grupper i den teknologiske samfundsudvikling. Det har vist sig, at flere borgere har været glade for at bruge apps, for det er ’normalt’. De apps, der kan bruges til struktur mm., er i mange tilfælde helt almindelige gratis apps, og det gør det endnu mere almindeligt at anvende dem.

Et andet eksempel på, at virtuel bostøtte kan være afstigmatiserende er, at borgeren nu kan få bostøtte, uden at der skal stå en kommune-bil uden for hans eller hendes hjem.